Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PILMASZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Przemysłowa 48B, 64-920 Piła, KRS 0000595612, NIP 7642671461, Regon 363464439, nr tel.: 672151110, mail: pilmasz@pilmasz.pl.                               
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pan Artur Siwiński tel. 510 409 992 e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawiania i przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. aOgólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W tym przypadku na kontaktowanie się z Państwem i przesyłanie ofert handlowych. 
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, obsługi prawnej. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie lub operator pocztowy.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu otrzymywania bieżących ofert.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do utraty przydatności, chyba że zaistniała inna podstawa przetwarzania danych np. realizacja umowy lub obowiązku prawnego.
  8. Państwa dane mogą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, skutkiem czego będzie przygotowanie lepiej dopasowanej oferty.
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.