Spawanie

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest profesjonalne spawanie.

Posiadamy certyfikat spawalniczy PN-EN ISO 3834-2

Wykonujemy konstrukcje spawane ze stali czarnej, nierdzewnej, aluminium, stale jakościowe.

Na kilkudziesięciu stanowiskach nasi pracownicy spawają najwyższej klasy urządzeniami renomowanych firm.

Spawanie metodą MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG (131/135/136/138) – (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG,). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu nawiniętego na rolkę. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego obojętnego lub aktywnego.

Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim jak i ciężkim. Możliwe jest spawanie stali konstrukcyjnej, nierdzewnej oraz aluminium o bardzo zróżnicowanych grubościach.

Głównymi zaletami tej metody są:

 • możliwość łączenia skomplikowanych elementów przy zachowaniu wysokiej jakości spoiny
 • możliwość zastosowania do spawania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i aluminium (w zależności od zastosowanego gazu osłonowego, elektrody topliwej oraz prądu spawania),
 • możliwość zastosowania do spawania materiałów o bardzo zróżnicowanej grubości,
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach,
 • możliwość zrobotyzowania metody,
 • wysoka wydajność.
Spawanie TIG

Spawanie TIG

Spawanie TIG (141) - (ang. tungsten inert gas) – metoda spawania nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub ich mieszaniny. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu, a spawanym materiałem. Jeziorko spawalnicze chronione jest przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez gaz osłonowy. Spoiwo zbliżone składem do rodzimego materiału dodawane jest ręcznie przez spawacza.

Głównymi zaletami metody są:

 • bardzo wysoka jakość spoin, najwyższa spośród wszystkich metod,
 • możliwość zastosowania do spawania prawie wszystkich metali m.in. stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, miedzi, mosiądzu, tytanu, niklu i ich stopów,
 • całkowity brak odprysków,
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach,
 • możliwość spawania bardzo cienkich materiałów, nawet od 0,5mm grubości.
Zgrzewanie

Robot spawalniczy

Posiadamy najnowocześniejsze zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z zastosowaniem najszybszego na świecie robota spawalniczego do spawania metodami MIG/MAG/TIG.

Dzięki temu zapewniamy klientowi powtarzalność i jakość spawania na najwyższym światowym poziomie.

 

Główne zalety:

 • nowa mechanika umożliwiająca niezwykle szybkie ruchy jałowe robota do 180 m/min,
 • nowa, praktycznie bezodpryskowa metoda spawania SP – MAG,
 • możliwość zmiany metody w trakcie spawania,  
 • Hyper Dip Puls - odmiana łuku pulsacyjnego umożliwiająca duże prędkości spawania, głęboką penetrację i dająca spoiny bez podtopień,
 • funkcję ARC LiftStart – bezodpryskowe zajarzenie,
 • funkcja ARC LiftEnd pozwalająca na uniknięcie krateru w spoinie,
 • możliwość monitorowania procesu spawania oraz niezgodności spawalniczych odbywających się na trzech poziomach: monitoring, archiwizacja, nagrywanie,
 • możliwość programowania robota offline,
 • bardzo szybka detekcja kolizji zlokalizowana na ramieniu robota, wspomagające złącza antykolizyjne.