Spawanie

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest profesjonalne spawanie TIG, MAG, MIG.
Posiadamy certyfikat spawalniczy PN-EN ISO 3834-2.

Wykonujemy konstrukcje spawane ze stali czarnej, jakościowej, nierdzewnej oraz z metali kolorowych (głównie aluminium).

Dysponujemy kilkudziesięcioma stanowiskami wyposażonymi w najwyższej klasy urządzenia spawalnicze (Lincoln, ESAB, MAHE, Merkle).

Metody spawania:

Spawanie TIG

Spawanie TIG - metoda spawania nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub ich mieszaniny.

Najważniejsze cechy:

 • bardzo wysoka jakość spoin, najwyższa spośród wszystkich metod
 • możliwość zastosowania do spawania prawie wszystkich metali m.in. stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, miedzi, mosiądzu, tytanu, niklu i ich stopów
 • całkowity brak odprysków
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach
 • możliwość spawania bardzo cienkich materiałów, nawet od 0,5mm grubości

Spawanie metodą MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG,). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim jak i ciężkim.

Najważniejsze cechy:

 • możliwość łączenia skomplikowanych elementów przy zachowaniu wysokiej jakości spoiny
 • możliwość zastosowania do spawania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i aluminium (w zależności od zastosowanego gazu osłonowego, elektrody topliwej oraz prądu spawania)
 • możliwość zastosowania do spawania materiałów o bardzo zróżnicowanej grubości
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach
 • możliwość zrobotyzowania metody
 • wysoka wydajność
pilmasz-spawanie-2